Siste nytt

Vil du bli medlem i treningsrommmet?

  • Aldersgrense: det året du blir 15.
  • Medlemsavgift: 1200,-
  • Depositum nøkkelbrikke: 100,-
  • Varighet: 1 år fra den dato du betaler.
  • Betales til kontonr: 3270.58.22858

For mer informasjon, ta kontakt med:

Lena Makepeace
958 55 794
lena.makepeace@gmail.com