Siste nytt

Allmøte om FV44

Hellvik Velforening kaller inn til allmøte i Brunnmyra klubbhus.

Hellvik Idrettslag stiller klubbhuset til disposisjon for dette møtet. Vi deler her innkallingen til møtet.

Innkalling til allmøte om Fv44

Torsdag 4. oktober kl.17:00

Hellvik Velforening kaller inn til allmøte i Brunnmyra klubbhus.

Tema på allmøtet vil være den mangeårige utfordringen vi har hatt med elendig og trafikkfarlig standard på Fylkesvei 44.

Fylkesordfører, Statens vegvesen, Ordfører og flere aktuelle politikere kommer.

Velforeningen har i mange år henvendt seg til Kommune, Fylkeskommune og Vegvesen med både bekymringsmeldinger, ønsker og krav. I disse henvendelsene har det blitt belyst problemene vi som brukere av og beboere langs veien opplever daglig. Myke trafikanter har dårlige vilkår og det er, tross gjentatte henvendelser, ikke gjort noe for å bedre disse farlige forholdene.

Eigersund Kommune sin trafikksikkerhetsplan har rangert veistrekningen på topp når det gjelder behov for å utbedre veien.

Veibredde, kryss, belysning, gang og sykkelsti, underganger, broer, siktlinjer osv. Listen er lang og dette er bare noen av punktene vi har påpekt.

Vi må nå heve stemmen og si ifra tydelig. Møt opp og la politikere og veimyndigheter forstå at vi ikke kan vente lenger.

Veistrekningen fra Vassvik til Ege må utbedres.

Møt opp for å støtte oss i vårt krav.

DET ER VÅR TUR NÅ!!

 

Se gjerne VIDEOEN som er produsert også.